Centrum Zdrowia Dziecka
Działalność naukowa >> Biblioteka i Informacja Naukowa >> Web of Science
Szukaj:
 

  Web of Science


 

Web of Science (licencja krajowa)

Kolekcja baz danych produkowanych przez firmę Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters). Licencja krajowa obejmuje następujące bazy i zakresy czasowe:

  • Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945
  • Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956
  • Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975
  • Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990
  • Book Citation Index (Books CI) od 2010
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2015
  • Journal Citation Reports (JCR) od 1997
  • Essential Science Indicators

oraz bazy dodatkowe: Biosis Citation Index, Data Citation Index, Dervent Innovation Index, Zoological Records, Medline, Current Chemical Reactions (CCR), Index Chemicus (IC), Current Contents Connect. Pełna kolekcja baz jest udostępniana na platformie Web of Science na serwerze wydawcy. Archiwa baz SCIE, SSCI oraz AHCI (roczniki 1995-2014) są także dostępne na serwerze w ICM.

Listy czasopism indeksowanych w bazach WoS są dostępne na stronie Master Journal List, łącznie jest to ponad 24.000 tytułów aktywnych. Trzy podstawowe indeksy SCIE, SSCI oraz A&HCI tworzą pakiet WoS Primary i obejmują łącznie ok. 13.100 tytułów aktywnych czasopism (dane ze stycznia 2018). Indeks ESCI zawiera ok. 7.100 tytułów aktywnych czasopism, które nie spełniają jeszcze kryteriów doboru do pakietu WoS Primary. Indeksy SCIE, SSCI, A&HCI, ESCI, Books CI oraz dodatkowe bezpłatne bazy CCR i IC są zgrupowane na serwerze jako pakiet WoS Core Collection. W ramach licencji krajowej dostępne jest ok. 101 mln rekordów ze wszystkich baz WoS, w tym ok. 66 mln rekordów z pakietu WoS Core Collection, w tym ok. 59 mln z pakietu WoS Primary. Na platformie WoS dostępne są także narzędzia EndNote Web i Researcher ID, w tym podstawowa wersja bezpłatna dostępna po rejestracji oraz wersja rozszerzona, którą można zamówić do testu lub płatnej subskrypcji, jak również narzędzie InCites – patrz opis poniżej.

Bazy WoS są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM, obecnie na podstawie umowy zawartej pomiędzy ICM i wydawcą na lata 2017-2019.  W sprawie zasobów WoS można kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielem Wydawcy, Radkiem Budzichowskim, radek.budzichowski@clarivate.com oraz w sprawach technicznych z Marcinem Kapczyńskim, marcin.kapczynski@clarivate.com. Poprawki do rekordów w bazach WoS należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy on-line.

InCites – dodatek do Web of Science

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamówiło na rok 2018 licencję pilotażową na dostęp do narzędzia InCites na platformie Web of Science. InCites służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne, patrz kompendium. Licencja pilotażowa obejmuje 79 instytucji wyznaczonych przez MNiSW. Są to instytucje akademickie obejmujące jednostki z kategorią A+, uczelnie spełniające warunki aplikowania do programów “Uczelnia badawcza” i “Regionalna inicjatywa doskonałości” oraz agencje rządowe finansujące naukę: MNiSW, NCBiR, NCN i NAWA. InCites jest już dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez te instytucje do licencji krajowych WBN. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science. Konto można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie “Register”, patrz kompendium: zakładka dostęp i logowanie. Uwaga: użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science.

Nowy serwis informacyjny dla Polski - platforma Web of Science:
dostęp do nagrań, szkoleń i materiałów instruktażowych, lokalnych badań i użytecznych linków
.
Więcej na stronie:
www.wokinfo.com/poland


Bazy dostępne są z komputerów wewnętrznej sieci IPCZD i zdalnie poprzez serwer PROXY .

Przypominamy, że zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.


Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
Biblioteka i Informacja Naukowa,
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
T: 22 815 11 19, F: 22 815 11 15,
E: biblioteka.naukowa@ipczd.pl
strona główna
Biblioteki i Informacji Naukowej
           do  góry