Centrum Zdrowia Dziecka
Działalność naukowa >> Biblioteka i Informacja Naukowa >> Web of Science
Szukaj:
 

  Web of Science


 

Pakiet baz danych produkowanych przez firmę Thomson Reuters jest udostępniany od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej, obecnie na podstawie umowy zawartej na lata 2014-2016. Do roku 2015 licencja obejmowała podstawowe indeksy cytowań: Science Citation Index Expanded (SCIE, roczniki od 1945), Social Sciences Citation Index (SSCI, roczniki od 1956), Art and Humanities Citation Index (AHCI, roczniki od 1975), Conference Proceedings Citation Index (CPCI, roczniki od 1990) oraz bazę Journal Citation Reports (JCR, roczniki od 2008). W roku 2015 licencja została rozszerzona o pakiet Citation Connection obejmujący następujące bazy (roczniki 2010-2015): Biosis Citation Index, Current Contents Connect, Data Citation Index, Derwent Innovations Index, Zoological Records, Book Citation Index (BCI), Current Chemical Reactions (CCR) oraz Index Chemicus (IC). We wrześniu 2015 została także udostępniona nowa wersja bazy JCR i licencja została rozszerzona na zasadzie testowej o bazę Essential Science Indicators. Zakres licencji WoS nie zmieni się w roku 2016.

Komplet baz objętych licencją jest udostępniany na platformie Web of Science na serwerze wydawcy. Bazy SCIE, SSCI, A&HCI, CPCI, JCR, BCI, CCR i IC są obecnie dostępne na serwerze jako składniki pakietu WoS Core Colletion, patrz instrukcja obsługi w języku polskim oraz ta sama instrukcja w wersji mutlimedialnej. Bazy SCIE, SSCI oraz AHCI są także archiwizowane i udostępniane na serwerze w ICM (na razie w ICM zgromadzone są roczniki począwszy od 1996). Archiwizacją w ICM będzie objęta także baza JCR oraz bazy z pakietu Citation Connection za wyjątkiem Current Contents Connect i Data Citation Index.

Uwaga: W bazach WoS indeksowane są czasopisma znajdujące się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która od roku 2010 obejmuje ponad 12.000 tytułów bieżących czasopism, patrz także zasady selekcji czasopism. Na platformie WoS dostępne są także bezpłatne bazy Medline, SciELO Citation Index i KCI-Korean Journal Database oraz narzędzia EndNote Web i Researcher ID.

Nowy serwis informacyjny dla Polski - platforma Web of Science:
dostęp do nagrań, szkoleń i materiałów instruktażowych, lokalnych badań i użytecznych linków
.
Więcej na stronie:
www.wokinfo.com/poland


Bazy dostępne są z komputerów wewnętrznej sieci IPCZD i zdalnie poprzez serwer PROXY .

Przypominamy, że zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.


Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
Biblioteka i Informacja Naukowa,
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
T: 22 815 11 19, F: 22 815 11 15,
E: biblioteka.naukowa@ipczd.pl
strona główna
Biblioteki i Informacji Naukowej
           do  góry