Centrum Zdrowia Dziecka
Działalność naukowa >> Biblioteka i Informacja Naukowa >> Bazy pełnotekstowe >> Alfabetyczny wykaz e-źródeł
Szukaj:
 

Alfabetyczny wykaz e-źródeł


Zdalny dostęp do baz i czasopism pełnotekstowych poprzez serwer Proxy 

Academic Search Complete (EBSCO)

Agricola (EBSCO)
AIDSinfo
Amirsys Imaging Reference Center
Amirsys Pathology Reference Center
Analiza Bibliometryczna Publikacji Pracowników IPCZD 
ARIANTA
BazTech
Bibliografia artykułów z czasopism polskich Biblioteki Narodowej
Bibliografia książek polskich Biblioteki Narodowej
Bibliografia Publikacji Pracowników IPCZD
BioMed Central
Bookshelf
Business Source Complete (EBSCO)
Cambridge
Dentistry & Oral Sciences Source (EBSCO)
DOAJ – Directory of Open Access Journals
DynaMed (EBSCO)
EBSCO
Elsevier (serwer wydawcy)
Embase (OVID)
Eric (EBSCO)
Esp@cenet (Urząd Patentowy RP)
Esp@cenet (Europejski Urząd Patentowy)
Green File (EBSCO)
Health Source - Consumer Edition (EBSCO)
Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCO)
Household Products Database
Infona
International Nuclear Information System (INIS)
International Pharmaceutical Abstracts (EBSCO)
Journal Citation Reports
Katalog Książek Biblioteki i Informacji Naukowej IPCZD
Library, Information Science & Technology Abstracts-LISTA (EBSCO)
MasterFILE Premier (EBSCO)
Medline COMPLETE (EBSCO)
Medline (EBSCO)
Medline (OVID)
Newspaper Source(EBSCO)
OvidSP
Oxford
POL-on
Polska Bibliografia Lekarska
ProQuest
PubMed
Ranking Pracowników i Jednostek Organizacyjnych IPCZD
Regional Business News (EBSCO)
ScienceDirect (Elsevier) - serwer wydawcy
Scopus
Springer (serwer wydawcy)
Taylor & Francis Online
TOXNET - Toxicology Data Network
Tez-MeSH - Polska wersja tezaurusa Medical Subject Headings (wg MeSH)
Web of Science
WHOSIS - WHO Statistical Information System
Wiley Online Library
Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)


Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
Biblioteka i Informacja Naukowa,
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
T: 22 815 11 19, F: 22 815 11 15,
E: biblioteka.naukowa@ipczd.pl
strona główna
Biblioteki i Informacji Naukowej
           do  góry