Centrum Zdrowia Dziecka
Biblioteka i Informacja Naukowa
Szukaj:
 

 

Biblioteka i Informacja Naukowa  Telefon: +48 22 815 11 19  Fax: + 48 22 815 11 15  E-mail: biblioteka@czd.pl 

Alfabetyczny wykaz e-źródeł

 

 • Informacje ogólne
 • Bazy pełnotekstowe
 • Bazy bibliograficzne
 • Czasopisma
 • Web of Knowledge on-line
 • Impact Factor
 • System doc@med
 • Nowe książki
 • Kontakt
 • Mapa serwisu 


     

  SPRINGERe-książki
  PubMed Bookshelf

 • SHERPA/RoMEO Logo

  BioMed Central

  ICM

  MEDTUBE

   


  DynaMed logo 


  EMBASE   Ovid MEDLINE(R)


  Ovid Lista A-do-Z

  e-czasopisma, e-książki


  Amirsys Imaging Reference Center


  Amirsys Pathology Reference Center 
       
   

   

  PROXY - dostęp zdalny

  Cytowania Publikacji Pracowników IPCZD

  Bibliografia Publikacji Pracowników IPCZD

  Analiza Bibliometryczna Publikacji Pracowników IPCZD

  Ranking Pracowników i Jednostek Organizacyjnych IPCZD

  Katalog Książek Biblioteki i Informacji Naukowej IPCZD - 2012 do aktualnego

  Index Hirscha - wylicz wg:
  1. Baza
  Web of Science

  2. Baza SCOPUS

  Nowy serwis informacyjny dla Polski - platforma Web of Science  ARIANTA - polskie czasopisma elektroniczne

  Federacja Bibliotek Cyfrowych

  Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych GBL
  Katalogi Centralne BN
  NUKAT-Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny
  WorldCat
   

  Programy publikowania otwartego Springer i Science

  Lista Filadelfijska

  IndexCopernicus™ - ranking środkowo-europejskich czasopism medycznych

   
  Uchwała Rady Naukowej IPCZD
   
  Zasady autorstwa prac naukowych

  Kodeks Etyki Pracownika Naukowego


  Lekarski Poradnik Językowy

  Lista czasopism (tytuły i skróty tytułów) indeksowanych w INDEX MEDICUS


  Słownik terminów MeSH (wersja polsko-angielska)

  Tez-MeSH - Polska wersja tezaurusa Medical Subject Headings (wg MeSH 2014)

  Słownik terminów MeSH (NLM)

   

  Bibliografia Publikacji Pracowników IPCZD

  Punktacja ministerstwa za rok 2015 i 2016 zgodnie z:

  Komunikat MNiSW z 18.12.2015 r.
  z wykazem czasopism (w 3 częściach):
  1. część A - czasopisma z IF
  2. część B - czasopisma bez IF
  3. część C - czasopisma w ERIH

  Komunikat MNiSW z 01.07.2016 r. o sprostowaniu komunikatu z 18.12.2015 r. w sprawie wykazu czasopism.
  Rozporządzenie MNiSW z 27.10.2015 r.
  (Dz.U.2015, poz. 2015) w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
  rozporządzenie wejdzie w życie 01.01.2017 r.

  Punktacja stosowana w bazie

  Telefon:

  +48 22 815 11 19

   


  Rozbudowa systemu bibliograficznego EXPERTUS zrealizowana w ramach projektu "Elektroniczna Platforma Nauki IPCZD" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR oraz ze środków dotacji celowej z MNiSW, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

   

  Zakup baz referencyjnych Amirsys Imaging Reference Center i Amirsys Pathology Reference Center zrealizowano w ramach projektu “Naukowe Centrum Danych Pediatrycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.