Centrum Zdrowia Dziecka
Biblioteka i Informacja Naukowa
Szukaj:
 

 

Biblioteka i Informacja Naukowa  Telefon: +48 22 815 11 19  Fax: + 48 22 815 11 15  E-mail: biblioteka.naukowa@ipczd.pl

Alfabetyczny wykaz e-źródeł

 

 • Informacje ogólne
 • Bazy pełnotekstowe
 • Bazy bibliograficzne
 • Czasopisma
 • Web of Science
 • Impact Factor
 • Nowe książki
 • Kontakt
 • Mapa serwisu 


     


  PubMed Bookshelf

 • SHERPA/RoMEO Logo

  BioMed Central

  ICM


   


  EMBASE   Ovid MEDLINE(R)


  Books-Journals - Lista AZ

  e-książki/e-czasopisma WBN


  Amirsys Imaging Reference Center


  Amirsys Pathology Reference Center 
       
   

   

  PROXY - dostęp zdalny

  Cytowania Publikacji Pracowników IPCZD

  Bibliografia Publikacji Pracowników IPCZD

  Analiza Bibliometryczna Publikacji Pracowników IPCZD

  Ranking Pracowników i Jednostek Organizacyjnych IPCZD

  Katalog Książek Biblioteki i Informacji Naukowej IPCZD - 2012 do aktualnego

  Index Hirscha - wylicz wg:
  1. Baza
  Web of Science 
  InCites narzędzie do analizy danych

  2. Baza SCOPUS
  SciVal narzędzie do analizy danych

  Nowy serwis informacyjny dla Polski - platforma Web of Science  ARIANTA - polskie czasopisma elektroniczne

  Federacja Bibliotek Cyfrowych

  Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych GBL
  Katalogi Centralne BN
  NUKAT-Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny
  WorldCat
   


  Programy publikowania otwartego

  Lista Filadelfijska

  IndexCopernicus™ - ranking środkowo-europejskich czasopism medycznych

   
  Uchwała Rady Naukowej IPCZD
   
  Zasady autorstwa prac naukowych

  Kodeks Etyki Pracownika Naukowego


  Lekarski Poradnik Językowy

  Lista czasopism (tytuły i skróty tytułów) indeksowanych w INDEX MEDICUS


  Słownik terminów MeSH (wersja polsko-angielska)

  Tez-MeSH - Polska wersja tezaurusa Medical Subject Headings (wg MeSH)

  Słownik terminów MeSH (NLM)

   

  Bibliografia Publikacji Pracowników IPCZD

  Punktacja MNiSW za rok 2016 i 2017:

  Rozporządzenie MNiSW z 12.12.2016 r.
  (Dz.U.2016 z 27.12.16, poz. 2154) w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych
  rozporządzenie weszło w życie 01.01.2017 r.


  Ogłoszenie MNiSW z 09.12.2016 r. o liście czasopism punktowanych:
  1. lista 2016 część A - czasopisma z IF
  2. lista 2016 część B - czasopisma bez IF
  3. lista 2016 część C - czasopisma w ERIH

  Punktacja stosowana w bazie

  Zarządzenie (publikacje pracowników IPCZD) nr 68/2017

  Telefon:

  +48 22 815 11 19

   


  Rozbudowa systemu bibliograficznego EXPERTUS zrealizowana w ramach projektu "Elektroniczna Platforma Nauki IPCZD" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR oraz ze środków dotacji celowej z MNiSW, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

   

  Zakup baz referencyjnych Amirsys Imaging Reference Center i Amirsys Pathology Reference Center zrealizowano w ramach projektu “Naukowe Centrum Danych Pediatrycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.