Centrum Zdrowia Dziecka
Działalność naukowa >> Biblioteka i Informacja Naukowa >> Informacje ogólne
Szukaj:
 

INFORMACJE OGÓLNE


Działalność usługowa obejmuje:

 • wypożyczanie międzybiblioteczne, sprowadzanie dokumentów oryginalnych;
  i kopii artykułów;
 • udostępnianie baz medycznych; 
 • przeszukiwanie baz danych, weryfikowanie i uzupełnianie danych bibliograficznych;
 • udzielanie informacji katalogowych, adresowych i bibliograficznych;
 • opracowanie i wdrażanie nowych form usług informacyjnych; 
 • prowadzenie działalności instruktażowej;
 • obsługa bazy bibliograficznej Expertus - wprowadzanie i udostępnianie danych publikacji pracowników Instytutu, analizy i sprawozdania;
 • obsługa bazy cytowań Expertus - wprowadzanie i udostępnianie danych publikacji pracowników Instytutu, analizy i sprawozdania;
 • przygotowywanie zestawień dorobku naukowego pracowników;
 • opracowywanie danych do Ankiety Jednostki i Parametryzacji.

Źródła elektroniczne:

Czasopisma i książki A-do-Z

Amirsys Imaging Reference Center
Amirsys Pathology Reference Center
Cambridge
EBSCO
Infona
Oxford 
OVID/Journals/EMBASE/Multimedia/MEDLINE
Polska Bibliografia Lekarska
ProQuest
ScienceDirect (Elsevier)
Scopus
SpringerLink
Taylor & Francis Online
Tez-MeSH - Polska wersja tezaurusa Medical Subject Headings (wg MeSH)
Wiley Online Library
Web of Science
Prenumerata 2018

Zdalny dostęp do czasopism pełnotekstowych


Kontakt - Biblioteka i Informacja Naukowa

Lokalizacja: Blok RC, II piętro
Godziny otwarcia: Pn, Wt, Czw, Pt: 9.00-15.00, Śr: 9.00-12.00
Telefon: +48 22 815 11 19, +48 22 815 18 86, +48 22 815 11 29
Fax: +48 22 815 11 15, +48 22 815 18 86
E-mail:

mailto:biblioteka.naukowa@ipczd.pl, expertus@ipczd.pl


Pracownicy Biblioteki i Informacji Naukowej

Bogumiła Dydek +48 22 815 11 29
b.dydek@ipczd.pl
Kierownik Biblioteki i Informacji Naukowej
Koordynowanie i organizacja wykonywanych zadań, planowanie, sprawozdawczość, gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, zarządzanie źródłami elektronicznymi, organizacja dostępu zdalnego do zbiorów elektronicznych poprzez serwer proxy, wprowadzanie danych do elektronicznego katalogu książek, zakup książek, informacja naukowa.
Magdalena KozłowskaSandra Szymuś+48 22 815 11 19
m.kozlowska@ipczd.pl

expertus@ipczd.pl

 +48 22 815 18 86
s.szymus@ipczd.pl


 

Wprowadzanie danych do  bazy bibliograficznej pracowników IPCZD (system EXPERTUS),  dorobek naukowy Instytutu i pracowników - analizy bibliometryczne,  informacja naukowa.


Cytowania, Indeks Hirscha, wprowadzanie danych do  bazy cytowań IPCZD (system EXPERTUS), realizacja zamówień na artykuły, informacja naukowa.


Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
Biblioteka i Informacja Naukowa,
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
T: 22 815 11 19, F: 22 815 11 15,
E: biblioteka.naukowa@ipczd.pl

strona główna
Biblioteki i Informacji Naukowej

            do góry