Centrum Zdrowia Dziecka
>> W Poradni >> Skierownie do poradni
Szukaj:
 
Skierowanie do poradni
Pacjentów „pierwszorazowych”, którzy posiadają skierowanie (wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego) do poradni specjalistycznej Centrum Zdrowia Dziecka , prosimy o przesłanie skierowania  na adres:
 
Kontakt: Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
Adres: Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa

Przed przesłaniem skierowania do nas, prosimy o sprawdzenie czy zawiera ono czytelne i kompletne dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania) oraz rozpoznanie lekarskie. W przypadku nieczytelnego skierowania prosimy o dołączenie dodatkowej informacji o danych Dziecka i Opiekunów.


Po otrzymaniu skierowania,  rozpatrujemy je i ustalamy termin wizyty. Zawiadomienie o terminie wizyty w poradni przesyłamy na Państwa adres wskazany na skierowaniu.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli muszą Państwo zmienić  termin wizyty, prosimy o listowne lub telefoniczne (T: 22 815-16-11 lub 22 815-11-12) powiadomienie nas o tym w celu ustalenia innego terminu.


Ważne jest, żeby pamiętali Państwo o zabraniu wszystkich niezbędnych dokumentów:

  • aktualnego dowodu ubezpieczenia (ważny 30 dni),
  • książeczki zdrowia dziecka, 
  • nr PESEL dziecka,
  • pełnej dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia dziecka oraz aktualnych wyników badań.


Bez skierowania można zapisać się do:

  • ginekologa;
  • stomatologa;
  • dermatologa;
  • onkologa;
  • okulisty;
  • psychiatry.

Do poradni, w których nie jest wymagane skierowanie, można zapisać się telefoniczne.