Centrum Zdrowia Dziecka
>> Klinika Onkologii
Szukaj:
 

Klinika Onkologii


 
   
 
 
Kierownik Kliniki:      
prof. dr hab. n. med. Danuta Perek
Z-ca Kierownika Kliniki:
dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska
Sekretariat:                          
+48 22 815 17 74
Adres e-mail:
onkologia@czd.pl
Lokalizacja:
budynek E, VII p.

Profil działalności:

Klinika zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszystkich guzów litych u dzieci i młodzieży.
Corocznie leczonych jest 450 pacjentów.
Średnia liczba hospitalizacji w roku wynosi 5600. 

Największym osiągnięciem Kliniki jest wdrożenie we wszystkich ośrodkach onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce jednolitych programów leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci. Opracowano i wprowadzono w całej Polsce komputerową bazę danych dotyczących diagnostyki i leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, która jest unikalna w skali europejskiej. W celu upowszechnienia osiągnięcia w tej dziedzinie, od roku 1998 Klinika Onkologii organizuje co 2 lata sympozja Neuroonkologii Dziecięcej, w których poza przedstawicielami wszystkich współpracujących ośrodków onkologicznych w Polsce: uczestniczą, neurochirurdzy, radioterapeuci, patomorfolodzy, psycholodzy. W ramach sympozjów omawiane są wyniki leczenia oraz problemy diagnostyczno-terapeutyczne dotyczące pacjentów z nowotworami ośrodkowego układu nerwowego leczonych na terenie całej Polski.


Projekty rozwojowe:

>> "Optymalizacja diagnostyki i poprawa wyników leczenia w nowotworach ośrodkowego układu nerwowego u dzieci w Polsce"