Centrum Zdrowia Dziecka
>> Klinika Okulistyki
Szukaj:
 

Klinika Okulistyki


 
   
 
Kierownik Kliniki:
prof. dr hab. n. med. Mirosława Grałek
Z-ca Kierownika Kliniki:
dr n med. Krystyna Kanigowska
Sekretariat:
+48 22 815 73 55
+48 22 815 73 40
Adres e-mail:
okulistyka@czd.pl
Lokalizacja:
budynek E, III p.

Galeria:


Profil działalności:

Klinika Okulistyki zajmuje się opieką zachowawczą i chirurgiczną narządów wzroku. Wykonywane zabiegi to głównie: operacja zaćm, jaskry. Leczenie retinopatii wcześniaków, guzów nowotworowych narządów wzroku, odwarstwienia siatkówki, zeza, niedrożności dróg łzowych. W ramach Kliniki funkcjonuje Poradnia Okulistyki. Klinika zatrudnia 38 osób.


Nasze osiągnięcia:

  • wszczepy tylnokomorowe sztucznej soczewki u dzieci i młodzieży operowanych z powodu zaćmy o różnej etiologii,

  • operacje wszczepów sztucznej soczewki z fiksacją śródtwardówkową w oczach bezsoczewkowych,

  • operacje przeciwjaskrowe z zastosowania setonów filtrujących i mitomycyny,

  • opracowanie i wdrożenie zasad postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w retinopatii wcześniaków, laseroterapia w leczeniu retinopatii wcześniaków,

  • opracowanie standardów postępowania okulistycznego w leczeniu siatkówczaka; jednoczasowe wszczepy wewnątrzoczodołowe w operacjach usunięcia gałki z powodu guzów wewnątrzgałkowych.

Nasza działalność dydaktyczno- szkoleniowa i naukowa:

  • kursy organizowane w ramach CMKP dla specjalizujących się w okulistyce i pediatrii,

  • staże z zakresu okulistyki dziecięcej dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie okulistyki (w 2004 r odbyło je 75 lekarzy z całego kraju),

  • indywidualne szkolenie dla lekarzy okulistów,

  • publikacje prac naukowych w czasopismach specjalistycznych, opracowanych w oparciu o badania przeprowadzane w Klinice, główne problemy obejmują zaćmę, jaskrę, retinopatię wcześniaków, guzy wewnątrzgałkowe i oczodołu, zezy, schorzenia siatkówki i nerwu wzrokowego, przyczyny ślepoty u dzieci.