SSLTimeout.
Konkursy ofert - ust. o działalności leczniczej

nr sprawy KO/CZD/08/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 01 marca 2021 r. do godziny 11.00

 

>> Ogłoszenie 19.02.2021 r.

>> Załączniki do wypełnienia przez Oferenta 19.02.2021 r.

nr sprawy KO/CZD/04/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 15 lutego 2021 r. do godziny 11.00

 

>> Ogłoszenie 05.02.2021 r.

>> Załączniki do wypełnienia przez Oferenta 05.02.2021 r.

>> Wyniki 22.02.2021r.

nr sprawy KO/CZD/44/20

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 12 lutego 2021 r. do godziny 11.00

 

>> Ogłoszenie 04.02.2021 r.

>> Załączniki do wypełnienia przez Oferenta 04.02.2021 r.

>> Wyniki 22.02.2021r.

nr sprawy KO/CZD/05/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 11 lutego 2021 r. do godziny 11.00

 

>> Ogłoszenie 03.02.2021 r.

>> Załączniki do wypełnienia przez Oferenta 03.02.2021 r.

>> Wyniki 22.02.2021r.

nr sprawy KO/CZD/46/20

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 08 lutego 2021 r. do godziny 11.00

 

>> Ogłoszenie 29.01.2021 r.

>> Załączniki do wypełnienia przez Oferenta 29.01.2021 r.

>> Wyniki 16.02.2021r.

nr sprawy KO/CZD/45/20

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie neoantologii i intensywnej terapii noworodka na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 29 stycznia 2021 r. do godziny 11.00

Zmiana terminu składania ofert do 05.02.2021r. do godziny 11.00

 

>> Ogłoszenie 21.01.2021 r.

>> Załącznik do wypełnienia przez Oferenta 21.01.2021 r.

>> Zmiana terminu składania ofert 02.02.2021r.

>> Unieważnione postępowanie na podst. art. 150 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r., poz 581) - nie wpłynęła żadna oferta   15.02.2021r.

nr sprawy KO/CZD/02/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 02.02.2021 r. do godziny 11.00

 

>> Ogłoszenie 25.01.2021 r.

>> Załączniki do wypełnienia przez Oferenta 25.01.2021 r.

>> Wyniki 08.02.2021 r.

nr sprawy KO/CZD/01/21

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

 

Oferty należy składać do 02.02.2021 r. do godziny 11.00

 

>> Ogłoszenie 25.01.2021 r.

>> Załączniki do wypełnienia przez Oferenta 25.01.2021 r.

>> Wyniki 10.02.2021 r.

nr sprawy KO/CZD/42/20

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

Oferty należy składać do 22 stycznia 2021 r. do godziny 11.00

 

>> Ogłoszenie 14.01.2021 r.

>> Załącznik do wypełnienia przez Oferenta 14.01.2021 r.

>> Wyniki 27.01.2021r.

nr sprawy KO/CZD/43/20

Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarstwa na rzecz pacjentów Instytutu "Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka".

Oferty należy składać do 19 stycznia 2021 r. do godziny 11.00

 

>> Ogłoszenie 11.01.2021 r.

>> Załączniki do wypełnienia przez Oferenta 11.01.2021 r.

>> Wyniki 21.01.2021r.

Strona 1 z 19

 
Strona główna :: Kontakt :: BIP :: Intranet :: Logowanie :: Ankieta satysfakcji pacjenta
Copyright 2023 Instytut "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"