Centrum Zdrowia Dziecka
>> Aktualności
Szukaj:
 
Aktualności
Wyróżniona praca zespołu IPCZD
Wyróżniona praca zespołu IPCZD
Praca autorstwa: Joanny Pietrusińskiej – Zakład Psychologii Zdrowia, Alicji Szewczyk – Oddział Diabetologii, Anny Jakubowskiej-Wineckiej – Zakład Psychologii Zdrowia oraz Daniela Witkowskiego - Oddział Diabetologii została wyróżniona podczas Sympozjum pielęgniarek, położnych i dietetyków „Dzień po dniu z edukacją w diabetologii” odbywającego się w ramach XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 20-21 maja 2011 r. w Krakowie. Autorom serdecznie gratulujemy!
Piknik rodzinny Stowarzyszenia Gimnastycznego Legia
Piknik rodzinny Stowarzyszenia Gimnastycznego Legia
W dniu 19 czerwca pracownicy Zakładu Zdrowia Publicznego oraz Kliniki Anestezjologii I Intensywnej Terapii w Centrum Zdrowia Dziecka wzięli udział w Pikniku Rodzinnym organizowanym przez Stowarzyszenie Gimnastyczne Legia w Gimnazjum nr 28 w Warszawie. Podczas pikniku wykonywane były pomiary ciśnienia tętniczego, pomiary antropometryczne takie jak mierzenie wysokości i masy ciała, a także udzielane były porady z zakresu prawidłowego obliczania wskaźnika BMI.
Nowa Pracownia Żywienia Pozajelitowego
Nowa Pracownia Żywienia Pozajelitowego
14 czerwca br. Pan Dyrektor Maciej Piróg oraz Pani Kierownik Apteki Teresa Sobiech przecięli wstęgę otwierając nową Pracownię Żywienia Pozajelitowego IPCZD. Obecnie jest to największa i najnowocześniejsza jednostka tego typu, wytwarza dziennie od 80 do 100 sztuk mieszanin pozajelitowych - najwięcej w kraju. Przystosowanie pomieszczeń Apteki przyszpitalnej zostało w całości sfinansowane przez sponsora - Firmę Fresenius Kabi.
Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization
Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization
Top 500 - Innovators to projekt zainicjowany przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panią Barbarę Kudrycką realizowany w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten zakłada bezpłatny udział 500 polskich pracowników sfery B+R w stażach i szkoleniach w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie. Szkolenia dotyczyć będą zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji ich wyników. W ramach programu sfinansowane zostaną wyjazdy stażowo-szkoleniowe oraz pokryte koszty pobytu w zagranicznych ośrodkach naukowych.