Centrum Zdrowia Dziecka
>>
Szukaj:
 

Zintegrowany System Zarządzania jakością i ochroną środowiska w IPCZD


Certyfikat ISO 9001:2008
wersja polska

Certyfikat ISO 14001:2004
wersja polska

Certyfikat ISO 9001:2008
wersja angielska

 Certyfikat ISO 14001:2004
wersja angielska


W Instytucie ,,Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie wdrożony został Zintegrowany System Zarządzania oparty na normach:

  • PN-EN ISO 9001:2009 „Systemy zarządzania jakością – Wymagania” oraz
  • PN-EN ISO 14001:2005 „Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania”.

Prace nad wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem trwały w Instytucie ,,Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” dwa lata. Z dzisiejszej perspektywy okazało się, że był to dla nas optymalny czas z uwagi na szeroki zakres działalności Instytutu. Ponadto Dyrektor Instytutu założył jednoczesne wdrożenie systemu we wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych, co wiązało się z dotarciem do ponad 2000 pracowników.

Początkowo z prowadzonej przez IPCZD działalności wyodrębniliśmy ok. 40 procesów, natomiast w trakcie prac nad projektowaniem systemu podjeliśmy decyzję, by pozostawić 20 procesów (3 zarządcze, 6 głównych, 8 pomocniczych medycznych oraz 2 pomocnicze niemedyczne).

Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania został zaczerpnięty z naszego statutu i kompleksowo obejmuje wszystkie działania podejmowane w Instytucie:

  • Usługi medyczne w zakresie wysokospecjalistycznej medycyny wieku   rozwojowego, obejmujące lecznictwo stacjonarne i ambulatoryjne oraz  diagnostykę,
  • Prowadzenie działalności w zakresie szkolenia personelu medycznego,
  • Prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk medycznych i nauk o życiu oraz wdrażanie ich wyników w praktyce,
  • Prowadzenie badań i wydawanie analiz, opinii i ekspertyz użytkowych dotyczących produktów przeznaczonych dla dzieci  i młodzieży.

Pierwszy audyt  certyfikacyjny przeprowadzony  został w dniach 26-28 marca 2007r. przez firmę Det Norske Veritas (DNV) i jego wyniku IPCZD uzyskał certyfikaty systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego na 3 lata.
Kolejny audyt recertyfikacyjny, przedłużający ważność certyfikatów odbył się w dniach 24-25 marca 2010 i potwierdził zgodność utrzymywanego w Instytucie systemu zarządzania jakością i środowiskiem z wymaganiami normatywnymi i prawnymi odpowiednimi dla certyfikowanego zakresu działalności i tym samym IPCZD otrzymał rekomendację do wystawienia nowych świadectw certyfikacyjnych.


Korzyści wynikające z wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Instytucie ,,Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

dla naszych pacjentów:

Pacjent otrzymuje usługi medyczne na najwyższym profesjonalnym poziomie, przy zapewnieniu pełnej realizacji jego praw. Regularne badanie i spełnianie potrzeb i oczekiwań naszych pacjentów oraz ich opiekunów pozwala na zwiększenie satysfakcji pacjentów.Zidentyfikowanie wszystkich miejsc, w które może trafić pacjent, ułatwia poruszanie się po IPCZD.

dla pozostałych klientów (edukacja, badania kliniczne, opinie):

Wdrożony system daje sprawną organizacje świadczonych usług, optymalizacje czasu realizacji działań oraz ich skuteczności i efektywności.Wypracowanie skutecznej komunikacji z działami, które realizują usługi.

dla pracowników:

Jednoznaczne określenie odpowiedzialności i uprawnień dla każdego stanowiska pracy
w Instytucie co zapewnia swobodę działania pracowników w ramach tych odpowiedzialności i uprawnień.
Opracowanie szeregu procedur postępowania oraz instrukcji roboczych umożliwia standaryzację postępowania, zwiększenie efektywności, a także zapobieganie niezgodnościom. System zarządzania porządkuje i ujednolica działania związane np. z realizacją zakupów i dostaw, gospodarkę lekiem, nadzór na aparaturą medyczną.

dla środowiska:

Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez: wprowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami, kontrolę realizacji umów, zużycia mediów i parametrów środowiskowych, wprowadzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych, zapobieganie awariom środowiskowych, ale także umiejętność sprawnego postępowanie w celu usunięcia skutków wystąpienia potencjalnych awarii. Szeroko prowadzona działalność edukacyjna, także wśród pacjentów i osób odwiedzających co powoduje, że zarządzanie środowiskowe realizowane w Instytucie ma znacznie szerszy zasięg.

dla IPCZD:

Posiadanie certyfikatów potwierdzających wdrożenie i utrzymywanie systemów zarządzania świadczy o dobrym funkcjonowaniu IPCZD, o realizowaniu w nim potrzeb i oczekiwań pacjentów, zapewnianiu pracownikom potrzebnych środków na realizację prowadzonej działalności. Doskonalenie komunikacji wewnętrznej poprzez zwiększenie dostępu do informacji, stworzeniu nowych źródeł informacji.Budowanie w Instytucie jednolitego podejścia dyrekcji i pracowników do ciągłego doskonalenia.