Centrum Zdrowia Dziecka
>> Aktualności
Szukaj:
 
Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization

Top 500 - Innovators to projekt zainicjowany przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panią Barbarę Kudrycką realizowany w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten zakłada bezpłatny udział 500 polskich pracowników sfery B+R w stażach i szkoleniach w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie. Szkolenia dotyczyć będą zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji ich wyników. W ramach programu sfinansowane zostaną wyjazdy stażowo-szkoleniowe oraz pokryte koszty pobytu w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane w terminie od 1 do 27 czerwca 2011 r. Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie ministerstwa w dziale "Inicjatywy" oraz "Fundusze Europejskie".