Centrum Zdrowia Dziecka
>> Aktualności
Szukaj:
 
Nowa Pracownia Żywienia Pozajelitowego
14 czerwca br. Pan Dyrektor Maciej Piróg oraz Pani Kierownik Apteki Teresa Sobiech przecięli wstęgę otwierając nową Pracownię Żywienia Pozajelitowego IPCZD. Obecnie jest to największa i najnowocześniejsza jednostka tego typu, wytwarza dziennie od 80 do 100 sztuk mieszanin pozajelitowych - najwięcej w kraju. Przystosowanie pomieszczeń Apteki przyszpitalnej zostało w całości sfinansowane przez sponsora - Firmę Fresenius Kabi.

Nowa Pracownia spełnia wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) dzięki nowoczesnej technologii wykonania oraz zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2008r w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. nr 184, poz. 1143 z późniejszymi zmianami) w zakresie wytwarzania sterylnych produktów leczniczych.

Pracownia Żywienia Pozajelitowego wykonuje kompletne mieszaniny pozajelitowe zarówno na potrzeby oddziałów IPCZD, jak i pacjentów z województwa mazowieckiego. Nasz szpital jest liderem w obszarze żywienia pozajelitowego w Polsce.